«Түндүк» электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасынын коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциялык кызмат орундарынын тизмегин бекитүү жөнүндө Буйругу