2019-2020-жылдарга коррупциялык тобокелдиктерди демонтаждоо боюнча иш-чаралардын планы

Жарыяланган  10/07/2020

Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Түндүк» электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасынын 2019-2020-жылдарга коррупциялык тобокелдиктерди демонтаждоо боюнча иш-чаралардын планы

Иш-чаранын аталышы

Максаты

Ишке ашыруу мөөнөтү

1.

«Түндүк» МИнин расмий сайтында «Түндүк» ВЭӨТтүн мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүнүн бар экендигин жана статистикасын чагылдыруу (транзакциялардын саны)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнө байкоо жүргүзүүнүн индикаторлорун түзүү

2019-жылдын IV чейреги жана андан ары дайыма

2.

«Түндүк» МИнин расмий сайтында «Түндүк» ВЭӨТтүн мамлекеттик органдардын  кошулуусун көрсөтүүнү автоматташтыруу

"Санариптик Кыргызстан 2019-2023" Концепциясын ишке ашыруу боюнча Жол картасын  ишке ашыруу жана санариптештирүү процесстерин байкоо мүмкүнчүлүгүн түзүү

Туруктуу негизинде ай сайын жаңылоо

3.

"Түндүк" МИнин расмий сайтында "Түндүк" мамлекеттик ишканасы жүргүзүүчү коррупцияга каршы иш-чараларга арналган бөлүмүн ишке киргизүү.

 

Ишкананын иш-аракетинин отчетторунун жана коомдук контролдун шарттарын түзүү

2020-жылдын II чейреги

4.

Кызыкчылыктардын кагылышы жаатындагы мыйзамдарды эске алуу менен товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуу жол-жоболорун уюштуруу жана өткөрүү боюнча нускаманы иштеп чыгуу

Сатып алуулардын ачык-айкын жол-жоболорун жүргүзүү жана мамлекеттик сатып алуулар жана кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу жаатындагы мыйзамдарды сактоо

2019-жылдын IV чейреги

5.

Ички эмгек тартибинин эрежелерин иштеп чыгуу

Эмгектик өз ара мамилелерди тартипке келтирүү жана эмгек тартибинин сакталышына контролду орнотуу

2020-жылдын I чейреги

6.

"Түндүк" МИнин кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларга тартуу учурларын каттоо боюнча журнал алып баруу, анын ичинде даттануулар жана сунуштар китепчесин алып, ошондой эле жарандардын кайрылуулары боюнча расмий сайтта бөлүмүн түзүү

"Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын ишке ашыруу

2019-жылдын IV чейреги

7.

Окуу коомчулук үчүн семинар, тегерек үстөлдөрдү жана симпозиумдарды өткөрүү конференцияларга ж.б. катышуу аркылуу "Түндүк" МИнин ишинин маселелери боюнча жарандык коом менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу

 

 

 

 

 

Ишкананын уставында белгиленген максаттарды ишке ашырууга коомдук контролдоо жана жардам берүү максатында жарандык коомду "Түндүк" МИнин ишине тартуу.

2020-жылдын I чейреги

8.

Жарандарды жумасына бир жолудан кем эмес кабыл алууну өткөрүү

"Түндүк" МИнин ишинин ачык-айкындуулук механизмдерин түзүү»

Туруктуу негизде