Биз жөнүндө

Кыргыз Республикасынын маалыматгык технологиялар жана байланыш мамлекетгик комитетинин алдындагы «Түндүк» электрондук оз ара аракеттенуу борбору» мамлекеттик ишканасы (мындан кийин - «Түндүк» мамлекеттик ишканасы) «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген оператору болуп саналат.

«Түндүк» электрондук оз ара аракеттенуу борбору» мамлекеттик ишканасынын ишмердиги.

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунун максаты - бул бийлик органдарына жана юридикалык жактарга автоматтык тартипте берилмелер менен алмашууга, мамлекеттик функцияларды аткарууда жана жарандар менен уюмдарга электрондук форматта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды алмашууга мүмкүндүк берүүчү маалымат тутуму.

«Түндүк» мамлекеттик ишканасынын милдеттери:

  • мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалыматтык-коммуникациялык технологияларды киргизүү жана иштетүү;
  • мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүү процесстерин өзгөртүүгө катышуу;
  • «Түндүк» ведомстволорлор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумун, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн Мамлекеттик порталын, биргелешкен аныктоо жана авторизациялоо системасын, электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутумунун, пайдалануу жана башкаруу, электрондук башкаруунун инфрструктуралык тизмегин, негизги маалымат ресурстарынын тизмегин, улуттук мониторинг тутумун иштетүү жана башкаруу;
  • маалымат системаларын иштеп чыгуу жана иштетүү.

Эл аралык сыйлык

2019-жылдын 22-майында, Таллинде өткөн электрондук башкаруу боюнча жылдык эл аралык конференцияда, Эстониянын Электрондук башкаруу академиясы (e-GA) тарабынан "Тундук" маалымат алмашуу тутумун Кыргыз Республикасыда натыйжалуу ишке ашыргандыгы жана электрондук өкмөттү алга жылдырганы үчүн "Жылдын өнөктөшү" ардактуу сыйлыгы тапшырылды.

Diplom_2019_TundukDiplom_2019_Tunduk

"Түндүк" мамлекеттик ишканасы  оператору болуп саналган маалымат системалары:

1. "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму;

2. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү чечимдеринин каталогу;

3. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы

4. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын «Tunduk» мобилдик тиркемеси

5. Электрондук билдирүүлөр мамлекеттик системасы

6. Бирдиктүү идентификациялоо системасы

7. Электрондук башкаруунун инфратүзүмүнүн реестри жана базалык маалыматтык ресурстардын реестри

8. COVID-19 боюнча долбоорлор: "Азык-түлүк жардам алууга электрондук өтүнмө»

9. COVID-19 боюнча долбоорлор: "Бишкек шаарынын айланасында өзгөчө кырдаал учурунда саат 07:00-20:00 чейин унаа жүрүүгө электрондук уруксат берүү»

10. COVID-19 боюнча долбоорлор: "Медицина кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн колдоо" системасы

11. Улуттук мониторинг системасы

12. Стратегиялык пландаштыруу системасы

Мындан тышкары, "Түндүк" МИнин адистери башка милдеттердин аткарылышын камсыз кылышат.

Мамлекеттик органдардагы бизнес процесстердин реинжиниринги

Мамлекеттик сатып алуулар порталында юридикалык жана жеке жактардын карыздарынын жоктугу жөнүндө кагаз түрүндөгү маалымкаттарды берүү зарылчылыгын жоюу үчүн, маалыматтар базасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар департаменти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ортосунда интеграцияланган. Бул маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынан автоматтык режимде алууга мүмкүнчүлүк берет.

"Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу ишке тартылган мамлекеттик органдарды автоматташтыруу жана жарандарга "балага сүйүнчү" төлөө үчүн бизнес процесстерин реинжинирингдөө жана бир жолку жардамдын ушул түрүн берүү убактысын кыскартуу. Бир жолку "балага сүйүнчү" балдардын өнүгүүсүнүн алгачкы мезгилинде үй-бүлөлөрдү социалдык-экономикалык жактан колдоого багытталган. "Балага сүйүнчү" бир жолку жөлөкпулунун төлөмдөрү үй-бүлөнүн бакубатчылыгына карабастан жүргүзүлөт. Анын көлөмү бир балага 4000 сомду түзөт.

Натыйжада, "балага сүйүнчү" төлөмүн берүү мөөнөтү 4 айдан 1-2 күнгө чейин кыскарган.

 

"Түндүк" МИнин координациясынын жардамы менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен коммерциялык банктардын ортосунда автоматташтырылган форматта маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүнө жетишилди.

2019-жылдан бери "Түндүк" МИ Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети, "Укук" жана "Инфосистема" мамлекеттик ишканалары жана жабдуучулар (өндүрүүчүлөр жана дистрибьюторлор) ассоциациясы менен биргеликте процедураны жөнөкөйлөтүү боюнча жана ишкерлер үчүн отчеттуулуктун бирдиктүү формасын иштеп чыгуу иш алып барышат.

Ченемдик укуктук актылар кабыл алынган учурда, ишкерлер Мамлекеттик салык кызматына бирдиктүү отчет беришет, ал эми Социалдык фонд жана Улуттук статистикалык комитет өзүлөрүнө керектүү маалыматтарды Тундук аркылуу ала алышат, б.а. ишкерлерге кошумча Социалдык Фондго же Улуттук Статистикалык Комитетке отчет тапшыруунун кажети жок.

Маалымкаттарды автоматташтыруу

Мамлекеттик органдар бири-бирине өз алдынча өткөрүп бере ала турган маалымкатттарды жарандар тарабынан берүүсүнө жол бербөө максатында, "Түндүк" МИнин адистери мамлекеттик органдардан юридикалык жана жеке жактарга суралган жана берилген маалымкаттарды инвентаризациялоо боюнча изилдөө жүргүзүштү.

Маалымкаттарды талдоо жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алкагында мамлекеттик органдардын маалыматтык өз ара аракеттенүүсүн так мүнөздөөгө мүмкүндүк берди.

Маалымкаттарды инвентаризациялоонун натыйжасында артыкчылыктуу маалымат базалары менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүү таблицасы, ошондой эле мамлекеттик органдар сураган жана берген маалымкаттарды автоматташтыруу планы түзүлдү.

"Түндүк" тутуму аркылуу башка мамлекеттик органдар менен маалымат алмашуу үчүн катышуучуларда маалыматтык тутумдар жана маалымат базалары болушу керек. Бирок, бардык эле мамлекеттик органдарда керектүү маалыматтар базасы жок.

Ушуга байланыштуу, 2018-жылдын июнь айында “Түндүк” мамлекеттик ишканасы мамлекеттик органдарда электрондук кызмат көрсөтүү үчүн түзүлүшү керек болгон маалымат базаларын аныктоо боюнча талдоо иштерин жүргүздү. Анализдин натыйжасында артыкчылыктуу маалымат базаларын иштеп чыгуу планы иштелип чыгып, бекитилген.

2018-жылдын 15-августунда артыкчылыктуу маалымат базаларын иштеп чыгуу планы протокол менен бекитилип, ишке ашыруу үчүн министрликтерге жана ведомстволорго жөнөтүлдү.

2019-жылдын 27-майында маалымат базаларын иштеп чыгуунун жаңыланган планы Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри К.А. Бороновдун кеңешмесинин протоколу менен бекитилген. 2-маалыматтар базасын иштеп чыгуу планы 2020-жылга чейин иштеп чыгуу зарыл болгон мамлекеттик органдардын кошумча маалыматтык системасын камтыйт.

"Түндүк" МИнин жүргүзүлгөн ишинин натыйжасында 2018-2020-жылдары киргизүү зарыл болгон 125 биринчи кезектеги 28 мамлекеттик органда маалымат базасы аныкталды.

Мамлекеттик органдардын жетекчилерин, IT адистерин жана юристтерин окутуу

Мамлекеттик ишкананын адистери мамлекеттик органдардын менеджерлери жана техникалык IT-адистери үчүн тренингдерди туруктуу негизде өткөрүп турушат.

2018-жылдын 2-5-октябрь күндөрү мамлекеттик органдардын жетекчилери үчүн бир катар тренингдер өткөрүлдү.

2018-жылдын 3-октябрынан 5-октябрына чейин Эстония Республикасынын Электрондук Башкаруу Академиясы менен биргеликте "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунун компоненттерин системалык башкаруу" мамлекеттик органдарынын IT адистери үчүн окуу курсу болуп өттү.

Үч күндүк тренингдин максаты - IT адистеринин квалификациясын жогорулатуу.

Тренингдин катышуучулары мамлекеттик органдардын маалымат тутумдарына "Түндүк" тутумунун компоненттерин орнотуу жана киргизүү эрежелерин, коопсуздук серверин орнотуу механизмдерин жана аны каттоону, ошондой эле маалымат базаларында киберкоопсуздукту уюштуруунун негиздерин жана "Түндүк"  тутумунун архитектурасын үйрөнүштү.

Тренингдин жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар берилди.

2019-жылдын 26-мартынан 28-мартына чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүндө "Санарип Кыргызстан" Санариптик трансформация концепциясы жана “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму боюнча маалыматтык жана тааныштыруу лекциялары уюштурулду.

2019-жылдын 23-апрелинен 25-апрелине чейин мамлекеттик органдардын IT адистери үчүн “Тутум үчүн адаптерлерди иштеп чыгуу” үчүнчү окуу курсу болуп өттү.

2019-жылдын 23-апрелинен 25-апрелине чейин мамлекеттик органдардын IT адистери үчүн “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму  адаптерлерин иштеп чыгуу" үчүнчү окуу курсу болуп өттү.

Үч күндүк тренингдин максаты - мамлекеттик башкаруу тутумунда автоматташтырууну натыйжалуу киргизүү үчүн 22 мамлекеттик органдын IT адистеринин квалификациясын жогорулатуу.

2019-жылдын 6-августунда мамлекеттик органдардын жетекчилери үчүн “Кыргыз Республикасын санариптештирүү жана “Түндүк” тутуму” деген темада семинар болуп өттү.

Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жана 2019-жылдын 20-августунан 23-августуна чейин Талас, Нарын жана Ысык-Көл облустарында электрондук башкарууну эффективдүү киргизүү максатында, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин жетекчиси Д.Д. Догоев, “Түндүк” Мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги Н.A. Кутнаева жана А.Ч. Буржуев, ошондой эле МТБМКнын "Санарип CASA-КР" долбоорунун эксперттери "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформация Концепциясы жана “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму жөнүндө маалымат жана тааныштыруу лекцияларын өткөрүштү.

2019-жылдын 4-октябрда "Мамлекеттик органдардын бизнес процесстерин санариптештирүү жана реинжиниринг" темасында мамлекеттик кызматкерлер үчүн бир катар тренингдер уюштурулду. Иш-чаралар Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясында өттү.

2020-жылдын март-май жана декабрь айларында “Түндүк” Мамлекеттик ишканасынын юристтери мамлекеттик органдардын юристтери үчүн "Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну санариптештирүү жана санариптик укук" аттуу веб-семинарлардын сериясын өткөрүштү.

Курстун алкагында жеке мүнөздөгү маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүнүн укуктук негиздери, "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз-ара аракеттенүү тутумунун алкагында маалымат алмашуу боюнча сервис деңгээли (SLA) жөнүндө макулдашууларды даярдоо, программалык камсыздоону иштеп чыгууга келишимдерде көйгөйлүү учурлар жана маалыматтык укуктун башка аспектилери сыяктуу маселелер каралды.

2020-жылдын октябрь-декабрь айларында "Түндүк" МИнин адистери 29 мамлекеттик органдын жана Бишкек шаарынын мэриясынын 215 кызматкерин модернизацияланган электрондук кызматтар порталын (portal.tunduk.kg) колдонуу боюнча окутушту.

2020-жылдын 5 жана 20-ноябрында 49 мамлекеттик органдардын жетекчилерин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын 44 кызматкерин окутуу боюнча иш-чаралар өткөрүлдү.