Жетекчилик

Мүдүр:

Кутнаева Нурия Асылбековна

Кыргыз-Орус Славян Университетинин (КОСУ) "Саясат таануу" адистиги боюнча бакалавр жана "Эл аралык мамилелер" (1999) адистиктери боюнча адистин даражасына ээ болгон. Германиянын (2003) Айхштэтт Университетинин "Саясат таануу" адистиги боюнча магистр даражасына; ошондой эле ОБСЕ Академиясынын (2005) "Борбордук Азиянын Политологиясы" адистиги боюнча магистр даражасына ээ болгон. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Дипломатиялык Академияда окутуу иштерин жүргүзгөн.

 

Мүдүрдүн орун басары:

Буржуев Азамат Чолпонбекович

КР ККнын Аскер институтун артыкчылык диплому менен бүткөн, адистиги - инженер (2009-ж.); КР ТИМдин Дипломатиялык академиясы, адистиги - Эл аралык мамилелер, магистр - артыкчылык диплом (2016-ж.); КР Президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу Академиясы, адистиги - ММБде электрондук башкаруу жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, магистр (2018); АКШнын ААК тил даярдоо институту, артыкчылык диплом (2010-ж.);  КЭРдин Джежанг полиция Академиясы  "Чек аралык контролдоо жана мыйзамсыз миграция", сертификат, (2014-ж.); АКШнын АДК эл аралык укуктук Аскер институту, сертификат (2015-ж.).