"Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы