«Түндүк» ВЭӨТтүн
кӨрсӨткүчтӨрү

blue polygon shadow polygon shadow polygon

107

Маалымат алмашуу
ишке киргизилген

blue polygon shadow polygon shadow polygon

86

Сервистердин
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

677

blue polygon shadow polygon shadow polygon

50.6 млн

G2G транзакциялардын
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

79.9 млн

G2B транзакциялардын
саны

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле адам факторун азайтуу жана мамлекеттик органдардагы коррупциялык түзүүчү элементин жокко чыгаруу максатында Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды ишке киргизүүгө жогорку маани берет.

Мамлекеттик башкарууну санариптештирүүнүн башкы натыйжаларынын бири болуп мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда жөнөкөй жарандар жана ишкерлер үчүн шарттарды кыйла жакшыртуу болуп калышы керек.

«Түндүк» — Система электронного межведомственного взаимодействия