«Түндүк» ВЭӨТтүн
кӨрсӨткүчтӨрү

blue polygon shadow polygon shadow polygon

115

Маалымат алмашуу
ишке киргизилген

blue polygon shadow polygon shadow polygon

87

Сервистердин
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

756

blue polygon shadow polygon shadow polygon

64.8 млн

G2G транзакциялардын
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

103.3 млн

G2B транзакциялардын
саны

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле адам факторун азайтуу жана мамлекеттик органдардагы коррупциялык түзүүчү элементин жокко чыгаруу максатында Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды ишке киргизүүгө жогорку маани берет.

Мамлекеттик башкарууну санариптештирүүнүн башкы натыйжаларынын бири болуп мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда жөнөкөй жарандар жана ишкерлер үчүн шарттарды кыйла жакшыртуу болуп калышы керек.

Жарандардын жана мамлекеттин ортосундагы электрондук өз ара аракеттенүү жарандардын каражаттарын жана убактысын кыйла үнөмдөйт жана мамлекеттик аппаратты камсыздоого чыгымдарды төмөндөтөт. Санариптик технологияларды киргизүү бизнес менен жарандардын чиновниктер менен өз ара аракеттнүүсүнүн ачыктыгына шарт түзөт жана калктын мамлекетке болгон ишенимин жогорулатуунун куралы катары кызмат кылат.

Кененирээк

«Түндүк» тутумуна туташуу үчүн келечектеги катышуучуга тɵмɵнкүлɵр талап кылынат:

Кененирээк
«Түндүк» — Система электронного межведомственного взаимодействия