«Түндүк» ВЭӨТтүн
кӨрсӨткүчтӨрү

blue polygon shadow polygon shadow polygon

111

Маалымат алмашуу
ишке киргизилген

blue polygon shadow polygon shadow polygon

81

Сервистердин
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

653

blue polygon shadow polygon shadow polygon

46.3 млн

G2G транзакциялардын
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

68.6 млн

G2B транзакциялардын
саны

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле адам факторун азайтуу жана мамлекеттик органдардагы коррупциялык түзүүчү элементин жокко чыгаруу максатында Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды ишке киргизүүгө жогорку маани берет.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда бизнесмендерге жана жөнөкөй жарандарга шарттарды кыйла жакшыртуу үчүн бардык процесстерди санариптештирүү керек.

«Түндүк» — Система электронного межведомственного взаимодействия