Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берген жана талап кылган маалымкаттарды инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча маалымат

Жарыяланган  03/06/2020