"2018-2020-жылдары Кыргыз Республикасында "Түндүк" тутумун ишке ашыруу" презентациясы