Биринчи кезектеги маалымат базаларын иштеп чыгуу №2 планы