Катышуучу болуу

“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумуна (мындан ары – ВЭӨТ) кошулуу үчүн сизге төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

 1. "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму менен кошулуу/өз ара аракеттенүү жөнүндө оферта келишиминин (макулдашуунун) шарттары  менен таанышуу жана "Түндүк” ВЭӨТкө кошулуу үчүн арызды толтуруу.

Бул документти басып чыгарып, толтуруп, мамлекеттик органдын жетекчилигине кол койдуруп туруп “Электрондук өз ара аракеттенүү борбору” (“ЭӨБ”) мамлекеттик ишканасынын дарегине жөнөтүү зарыл.

Өтүнмөдө төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:

 • "Түндүк" ВЭӨТкө кошулуу жөнүндө өтүнүч берген катышуучунун аталышы, дареги;
 • маалымат тутумуна киргизилген маалыматтардын тактыгы, ошондой эле "Түндүк" ВЭӨТ аркылуу маалыматты (электрондук документтер) туташтыруу жана алмашуу үчүн , ал мамлекеттик органдын же башка уюмдун атынан "Түндүк" ВЭӨТ оператору менен кошулуу / өз ара аракеттенүү жөнүндө келишим түзүүгө укуктуу жана маалымат тутумун тейлөө жана башкаруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу кызматкердин (кызматкерлердин) аты-жөнү (толук аты-жөнү, кызматы).

 

       2. Минималдуу техникалык мүнөздөмөлөрү бар серверди / виртуалдык машинаны даярдоо (Ubuntu 18.04 LTS, 64-бит, 8 ГБ оперативдүү эс тутум, 80 ГБ диск мейкиндиги, атайын статикалык "ак" IP дарек);

Коопсуздук серверинин минималдуу талаптары:

 • Сервер жабдыктары (Motherboard, CPU, тармактык карталар, сактоо тутумдары) Ubuntu 18.04 иштетүү тутуму тарабынан толук колдоого алынышы керек;
 • 64-биттик Intel Intel dual-core, AMD же шайкеш процессор;
 • AES нускамаларын колдоо сунушталат;
 • Минимум 4 ГБ оперативдүү эс тутум (өнөр жайлык колдонууда 8 ГБ сунушталат);
 • 100 Mbps тармак интерфейси;
 • Зарыл болгог учурда, аппараттык токендерди колдонуу үчүн интерфейстер;
 • Конфигурациянын талаптары: Ubuntu 18.04 LTS x86-64 орнотулган операциялык системасы;
 • Атайын статикалык (ак) IP даректин болушу.

Коопсуздук сервери бир нече маалымат тутумдарын тейлей алат.

      3. Эки электрондук санарип кол тамга жана бир негизги алып жүрүүчү (Smart-card, USB Token, Hardware Security Module)

Электрондук санарип кол тамгалары белгилүү бир мөөнөткө берилет жана өз убагында жаңыланып турушу керек (кошумча маалымат «Инфоком» МИ расмий сайтында). Мындан соң зарыл болгон программалык камсыздоону андан ары тууралоо жана орнотуу үчүн “Түндүк” МИ кызматкерлери менен байланышуу керек (телефон: 0 (312) 988 123);

 

       4. өзүнүн маалыматтык тутумун Ведомстволук өз ара аракеттенүүнүн чечимдери каталогуна каттоо.

Каталогдо катталуу үчүн “Түндүк” МИге кайрылуу керек. КР мыйзамдарына ылайык, “Түндүк” ВЭӨТ катышуучусу өзүнүн маалыматтык тутуму менен “Түндүк” ВЭӨТ аркылуу ишке ашырыла турган кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгын сүрөттөп, Каталогго каттап коюшу керек. Жаңы кызмат көрсөтүүлөр пайда болгон учурда маалыматтык тутум Каталогдо катталып, катышуучу “Түндүк” ВЭӨТкө кошулгандан кийин, “Түндүк” ВЭӨТ катышуучусу жаңы кызмат көрсөтүүнү “Түндүк” ВЭӨТ аркылуу ишке ашыра баштаганга чейин ал Каталогдо каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.  “Түндүк” ВЭӨТ оператору “Түндүк” ВЭӨТ катышуучусу Каталогдо көрсөткөн маалыматтардын негизинде катышуучуну “Түндүк” ВЭӨТкө кошуу жөнүндө чечим кабыл алат;

“Түндүк” МИнин 2019-жылдын 1-мартындагы № 7-а "Ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунун катышуучуларынын ишине техникалык талаптарды бекитүү жөнүндө" буйругу

Техникалык документация менен кененирээк бул шилтемеден таанышса болот: https://wiki.ordo.gov.kg/

 Маанилүү:  Мамлекеттик же муниципалдык орган электрондук маалымат базасы жок болсо “Түндүккө” кошула албайт.  

"Түндүк " ВЭӨТкө кошуулуу тартиби боюнча зарыл маалымат

"Түндүк " ВЭӨТкө кошулуу үчүн катышуучусу  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 200 токтому менен бекитилген   "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумундагы маалыматтык тутумдардын өз ара аракеттенүүсүнүн талаптары" регламенти):

— "Түндүк" ВЭӨТкө киргенде, анын маалыматтык тутумунун коопсуз жана үзгүлтүксүз иштешин "Түндүк " ВЭӨТ оператору белгилеген талаптарга жана ушул Талаптарга ылайык камсыз кылуу;

— коопсуздук серверин орнотуу, керек болсо маалымат тутумунун адаптерин түзүү - жергиликтүү мониторинг борбору, ошондой эле ушул Талаптарга ылайык "Түндүк" ВЭӨТ маалымат тутумунун иштешин камсыз кылуу;

— талап кылынган архивдөө жыштыгында жана архивделген маалыматтардын тизмесине ылайык сервистик суроо-талаптардын журналынын файлдарын архивдөөнү камсыз кылуу, архивделген журнал файлдарына кирүүгө укуктуу адамдарды аныктоо жана мындай жеткиликтүүлүктүн шарттарын аныктоо;

- алардын маалымат тутумуна жана маалыматты коргоого керектүү коопсуздук чараларын колдонууну камсыз кылуу;;

- ушул Талаптарга ылайык Каталогдо көрсөтүлгөн кызматтарды каттоодон өткөрүү, Каталогдогу маалыматты жаңыртып туруу;
— "Түндүк" ВЭӨТ  башка катышуучусу менен тейлөө (кызмат көрсөтүү) деңгээли жөнүндө келишимди (Servicelevel келишим - SLA) түзүү, тараптар макулдашкан мөөнөттө кызматтарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу;

— "Түндүк" ВЭӨТ операторун кызмат көрсөтүүдөгү үзгүлтүктөр, анын маалыматтык тутумундагы пландуу жана алдын алуу иштери жөнүндө, "Түндүк" ВЭӨТ ишиндеги бузуулар жана үзгүлтүктөр жөнүндө токтоосуз кабарлоо;

— "Түндүк" ВЭӨТ аркылуу кызмат көрсөтүүлөргө суроо-талаптарды берүүгө, алардын маалыматтык тутумунда алардын уникалдуу идентификациясын камсыз кылууга жана кызматка суроо-талапка ушундай ыйгарым укуктуу адамдын идентификациясын өткөрүп берүүгө укуктуу ыйгарым укуктуу адамдарды аныктайт.

 "Түндүк" ВЭӨТ оператору маалыматтык тутумду Каталогго каттоодон жана  "Түндүк" ВЭӨТ менен байланышуудан баш тарткан учурлар:

— маалымат тутуму ушул Талаптарда жана "Түндүк" ВЭӨТ оператору тарабынан байланыш жана өз ара аракеттенүү боюнча белгиленген техникалык талаптарга жооп бербесе;

— "Түндүк" ВЭӨТ операторуна маалыматты ыйгарым укуктуу эмес адам берген болсо (маалымат тутумунун ээсинин ыйгарым укуктуу өкүлү болбогон адам);

— Каталогго киргизилген маалыматтар толук эмес же так эмес маалыматтарды камтыса.

Маалымат тутуму Каталогго катталып, "Түндүк" ВЭӨТ кошулган учурда, "Түндүк" ВЭӨТ катышуучусу:

— коопсуздук серверинин аутентификация сертификатын, сертификаттоо борборунда өзүнүн маалымат тутуму үчүн электрондук колтамганы алат жана өзүнүн коопсуздук серверин "Түндүк" ВЭӨТтө каттайт;

— коопсуздук серверинин аутентификация сертификатын, маалымат тутумунун электрондук кол тамгасын текшерүү үчүн сертификатын "Түндүк" ВЭӨТ операторуна берет;

— коопсуздук серверинин аутентификация сертификатынын купуя ачкычтарын, анын коопсуздук серверинде маалымат тутумунун (тутумдарынын) электрондук кол тамгасын тастыктоочу сертификатын орнотот.

"Түндүк" ВЭӨТ оператору:

— коопсуздук серверинин аутентификация сертификатында көрсөтүлгөн маалыматтарды, катышуучунун маалымат тутумунун электрондук кол тамгасын текшерүү үчүн ачкычтын сертификатын текшерет;

— коопсуздук серверинин аутентификация сертификатын, катышуучунун маалымат тутумунун электрондук кол тамгасын текшерүү үчүн ачкычтын сертификатын "Түндүк" ВЭӨТтө каттайт;

Ушул бөлүмдө көрсөтүлгөн жол-жоболорду аяктагандан кийин, "Түндүк" ВЭӨТ катышуучусунун маалымат тутуму "Түндүк" ВЭӨТ менен иштешүүгө жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүгө даяр деп эсептелет.

— жеке маалыматтарды кошпогондо, Каталогго киргизилген маалыматтар жалпыга жеткиликтүү болсо, ага карата Кыргыз Республикасынын жеке маалыматтарды (жеке мүнөздөгү маалыматтарды) коргоо боюнча мыйзамдарынын талаптары колдонулат.

— "Түндүк" ВЭӨТ программалык компоненттерин жана "Түндүк" ВЭӨТ колдонуучу интерфейсин пайдалангандыгы үчүн акы алынбайт.

— интерфейске чыгууга, алардын маалыматтык тутумун башкарууга, ошондой эле аутентификацияга "Түндүк" ВЭӨТ катышуучулары өз каражаттарынын эсебинен жүргүзүшөт.

— "Түндүк" ВЭӨТ оператору акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтө алат.