Жаңылыктар

мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери менен .болгон кеңешмеси

2021-жылы 17 мартында "Түндүк" МИнин адистери мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери менен КР Президентинин "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө" Жарлыгын аткаруу боюнча кеңешме өткөрдү.
Күн тартибинде электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында жайгаштырылган калкты тейлөө борборлорунун операторлору тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү талкууланды.