Жаңылыктар

БЭК аркылуу кирүү

Урматтуу колдонуучулар! Коопсуздукту өркүндөтүүнүн алкагында 2021-жылдын 15-мартынан тартып булуттук электрондук кол тамга аркылуу кирүү эки этапка которулду: 1. Бирдиктүү идентификациялоо системасынын логини жана сырсөзү аркылуу тастыктоо; 2. Эки факторлуу тастыктоо (бир жолку код киргизүү аркылуу).
Тастыктоонун жаңы ыкмасы жөнүндө кененирээк бул видео сабактан биле аласыз: https://youtu.be/IImuYwvMCVo