Жаңылыктар

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берүүчү жана талап кылуучу маалымкаттарга жүргүзүлгөн инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча маалымат