Жаңылыктар

Өкмөт "Түндүк" электрондук өз ара аракеттенүү борборун бирдиктүү идентификациялоо системасынын оператору катары аныктады.

Өкмөт 2020-жылдын 30-октябрынын № 524 токтому менен 2019-жылдын 31-декабрынын № 748 "Кыргыз Республикасында электрондук башкарууну ишке ашыруунун айрым маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизген.
Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Түндүк" электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасын бирдиктүү идентификациялоо системасынын оператору катары аныкталсын.
Мурдагы токтом менен бекитилген:
- КРны бирдиктүү идентификациялоонун системасы жөнүндө жобо;
- Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электрондук документтериндеги, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жарандардын кайрылуулары болуп саналган электрондук документтердеги реквизиттерге жана маалыматты берүү формасына (форматына) карата талаптарды.
Кененирээк: www.tazabek.kg/news:1659849?f=cp