“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумундагы ведомстволор аралык маалымат алмашуу жөнүндө “Түндүк” ВЭӨТ катышуучуларынын ортосундагы типтүү келишим

Жарыяланган  28/01/2020