Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жол-жоболорун электрондук форматта оптималдаштыруу жана аларды электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу берүү боюнча Презентация

Жарыяланган  22/02/2021